Om Nykreditt

Nykreditt representerer BB Finans ASA som er et finansieringsforetak med konsesjon fra Finansdepartementet. Virksomheten ble etablert i 1984.

BB Finans AS er underlagt finansinstitusjonsloven og Kredittilsynets kontroll og er derfor forpliktet til å følge gjeldende regelverk.

Selskapet driver landsdekkende utlånsvirksomhet og er engasjert i forbruksfinansiering, samt kredittkortet Credits Visa.

BB Finans AS har over en årrekke bygget opp betydelig ekspertise innenfor finansvirksomhet og er i dag et serviceinnstilt finansforetak hvor det legges stor vekt på personlig kundeoppfølging.

Nykreditt sin forretningsidé er å formidle enkle og lett tilgjengelige forbrukslån til privatpersoner.