Låneforsikring - økonomisk trygghet

- gir deg økonomisk trygghet ved uforutsette hendelser!

Låneforsikring vil kunne betjene dine månedlige terminbeløp ved følgende uforutsette hendelser:
For Lønnsmottakere
For Selvstendig næringsdrivende
100% arbeidsledighet/permittering utover 30 dager
Sykehusinnleggelse utover 7 dager
100% sykemelding utover 30 dager
100% sykemelding utover 30 dager

I tillegg vil forsikringen kunne betale restlånet (inntil kr. 150.000) dersom du skulle falle fra eller bli rammet av en kritisk sykdom.

Hvem kan tegne Låneforsikring?

Forsikringen kan tegnes i forbindelse med at du tar opp lån. Du må:
  • Være mellom 18 og 60 år (ikke fylt 60 år)
  • Være heltidsarbeidende (min. 16 timer pr. uke) eller selvstendig næringsdrivende
  • Ikke være kjent med eller ha grunn til å regne med forestående arbeidsledighet, permittering, sykdom eller sykehusopphold
  • Låneforsikring gjelder kun for hovedlånetaker

Hva koster forsikringen?

Den månedlige forsikringspremien er 9,00% av månedlig terminbeløp. Forsikringspremien vil bli fakturert månedlig sammen med terminbeløpet. Du kan når som helst si opp forsikringen. Gjør du dette innen 30 dager etter at forsikringen er trådt i kraft, refunderes innbetalt premie.
Under finner du noen eksempler på månedlig terminbeløp med og uten låneforsikring.
Lånebeløp
Terminbeløp uten låneforsikring
Terminbeløp med låneforsikring
Kr. 10.000
248
270
Kr. 20.000
496
540
Kr. 40.000
992
1 081

Eksemplene viser terminbeløp for lån med løpetid på fem år. For å benytte deg av tilbudet om låneforsikring krysser du dette av på søknadsskjema. Ovennevnte informasjon er kun et utdrag av gjeldende forsikringsbestemmelser. Du vil motta fullstendige forsikringsvilkår ved tegning av låneforsikring. Vi tar forbehold om endringer i låneforsikeirngen.